keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Lehdistötiedote torstain 11.2. Tuhkasta Timantti -tapahtumaan liittyen

Tuhkasta Timantti -tapahtuma
Ruoveden Kirkonkylän koululla järjestetään torstaina 11.2. Tieto- ja viestintekniikan (TVT) opetuskäytön seminaari, Tuhkasta Timantti -tapahtuma.
Tapahtuman tavoitteena on levittää TVT:n hyviksi havaitsemiamme käytänteitä ja esitellä koululla käytössä olevia ratkaisuita. Toteuttamme ratkaisut ovat kustannustehokkaita, ekologisia ja niiden opetuskäyttö ei vaadi erityista teknistä tietämystä laitteista ja tekniikasta. Kirkonylän koulu on kierrättää vanhoja käytöstä poistettuja tietokoneita muuttamalla ne Linux-päätepalvelinjärjestelmän päätteiksi, jolloin ne palvelevat opetuskäytössä vielä useita vuosia.
Koulumme on vasta-alkaja TVT-asioissa. Uskomme pystyvämme tarjoamaan samassa tilanteessa oleville kouluille/kunnille käyttökelpoisia ratkaisuja, joilla kehitystoiminta voidaan saattaa alkuun.

TVT koulun arjessa hanke
Ruoveden Kirkonkylän koulu on yksi Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -hankkeen kärkikouluista.
Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa on liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyönä opetusministeriön, Opetushallituksen ja elinkeinoelämän kanssa. Koulujen kehittämishankkeisiin liittyy tieteellistä tutkimusta ja kansainvälistä verkostoitumista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä Opetusteknologia koulun arjessa (OPTEK) -hankkeen kanssa, jossa kehitetään uusia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen kouluissa.

Yhteisessä visiossa Suomi nousee kansainväliseen kärkeen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytössä. Tulevaisuuden koulu on viestinnällinen yhteisö, jossa sähköisen median monipuolinen käyttö on luonteva osa arkea. Tavoitteisiin kuuluvat innovatiivisten toimintamallien luominen tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseksi opetuksessa ja opiskelussa sekä uuden tiedon tuottaminen opetuksen kehttämiseksi, päätöksenteon perustaksi ja liiketoiminnan edistämiseksi. Ideana on levittää syntyneitä hyviä toimintatapoja, pedagogisia malleja, rakenteita ja teknisiä ratkaisuja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lisätietoa saatavissa seuraavista osoitteista:
TVT koulun arjessa blogi: http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/tvt-koulun-arjessa/

Hankkeen väliraportti: http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/2010/01/30/tvt-koulun-arjessa-hankkeen-valiraportti/

Optek-hankkeen blogi: http://blogs.helsinki.fi/oppiailoakouluun/optek/

Tiedotteen julkaisi Vesa Hursti, vesa.hursti(at)ruovesi.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti